ZigaForm version 5.5.1

Verantwoordelijk:
Thomas Eiermann
Straatsburg Str. 167
72250 Freudenstadt
Telefoon: 07441/2862
info@camping-langenwald.de
Verantwoordelijk voor de journalistieke en redactionele inhoud volgens § 55 II RstV:
Thomas Eiermann

UST EN220091840

Verantwoordelijk voor de realisering van de Privacy verklaring:

Lea Eiermann
Straßburger Str. 167
72250 Freudenstadt
E-mail: datenschutz@camping-langenwald.de

Elke betrokken persoon kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

Privacy verklaring van Camping Langenwald


Ontwerp en realisatie:
Lea Eiermann

Beperking van aansprakelijkheid

Inhoud van deze website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de op te halen inhoud is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die met naam en toenaam zijn gemarkeerd, weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder.

Beschikbaarheid van deze website
De aanbieder zal zich inspannen om de dienst zo ongestoord mogelijk aan te bieden. Maar ook met de nodige zorgvuldigheid kan niet worden uitgesloten dat er stilstand optreedt. De aanbieder behoudt zich het recht voor zijn aanbod te allen tijde te wijzigen of te beëindigen.

Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het voor de eerste keer koppelen van de externe links heeft de aanbieder de externe inhoud gecontroleerd op eventuele rechtsovertredingen. Op dat moment waren er geen wetsovertredingen. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen aanneemt. Constante bewaking van deze externe links is voor de aanbieder onredelijk zonder concreet bewijs van rechtsinbreuken. Als we echter op de hoogte zijn van juridische inbreuken, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

Advertenties De betreffende auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, alsmede voor de inhoud van de geadverteerde website. De presentatie van de advertentie geldt niet als aanvaarding door de aanbieder.

Geen contractuele relatie
Het gebruik van de website van de aanbieder houdt geen contractuele relatie in tussen de gebruiker en de aanbieder. In dit verband zijn er ook geen contractuele of quasi-contractuele vorderingen tegen de aanbieder. In het geval dat het gebruik van de website desondanks zou leiden tot een contractuele relatie, geldt de volgende aansprakelijkheidsbeperking louter uit voorzorg: De aanbieder is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede voor schending van een wezenlijke contractuele verplichting (hoofdverplichting). De aansprakelijkheid van de dienstverrichter is beperkt tot de vergoeding van de bij het sluiten van het contract voorzienbare contracttypische schade voor dergelijke schade die gebaseerd is op een licht nalatige schending van de kardinale verplichtingen door hem of door een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor licht nalatige niet-nakoming van secundaire verplichtingen die geen kardinale verplichtingen zijn. De aansprakelijkheid voor schade die valt binnen de beschermingsomvang van een door de aanbieder gegeven garantie of verzekering, evenals de aansprakelijkheid voor claims op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijven hierdoor onaangetast.

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres staat boven in de imprint. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

copyright
De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of opsteller. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud van databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd verveelvoudigen of doorgeven van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
Links naar de website van de aanbieder zijn te allen tijde welkom en behoeven geen toestemming van de aanbieder van de website. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met toestemming.

Gegevensbescherming
Ons concept voor gegevensbescherming is gebaseerd op de DGSVO.
Privacy verklaring van Camping Langenwald

Toepasselijk recht Het toepasselijke recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde punten (1) tot en met (4), wordt dit uitdrukkelijk vermeld op het daartoe geëigende punt. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.